Kunskap om löner är viktigt

Lönen är en ersättning för utfört arbete. Den ska vara rimlig och rättvis.

Man ska betala ut lika lön för lika och likvärdigt arbete. Arbetsuppgifterna är lika värda om ansvaret, belastningen, arbetsuppgifternas natur och arbetsförhållandena motsvarar varandra. Olika arbetsuppgifter kan vara värda samma lön. Även arbetstagarens prestation i sitt arbete påverkar lönen.

En rättvis lön påverkar under hela livet, eftersom storleken på pensionen beror på den utbetalda lönen.

Öppenhet påverkar arbetsklimatet, välbefinnandet, prestationen, och hur starkt folk förbinder sig till sitt arbete. Jämlika löner motiverar. Detta ökar produktiviteten och konkurrensförmågan.

Nu ska vi tala om löner.

Vad kan du göra?

Löntagare

 • Ta upp löner med dina arbetskamrater, din förtroendeman, bekanta och studiekompisar.
 • Föreslå ett diskussionsmöte om arbetsplatsens lönesystem. Det är arbetsgivarens skyldighet att främja lönejämlikhet.
 • Ta reda på vad lönen består av på din arbetsplats. Vad grundar sig din lön på? Vem bestämmer om den och hur kan man påverka den? Diskutera lönen med din chef. Det har du rätt till.
 • Sök upp information om lönerna i din bransch. Löneinformation kan fås av förtroendemannen, från fackförbund och Statistikcentralen. Statens och kommunernas löner är offentlig information. Även skatteuppgifter är offentliga. Jämför löner.
 • Ta reda på om det gjorts upp en jämställdhetsplan och en lönekartläggning på din arbetsplats.
 • Se till att du känner till kraven och målsättningarna för ditt eget arbete. Nedvärdera inte värdet av ditt arbete och din tid.

 

Arbetsgivare

 • Varje arbetstagare ska behandlas likvärdigt och med samma spelregler. Ansvaret för jämlika löner ligger hos arbetsgivaren. Befrämja dem.
 • Informera personalen och dess representanter öppet om vad lönerna grundar sig på.
 • Se till att cheferna tillämpar lönesystemet och att de utvärderar arbetstagarnas prestationer på samma sätt.
 • Gör upp en jämställdhetsplan och en lönekartläggning tillsammans med personalens representanter. Det är en utmaning att hitta likvärdiga arbeten vars löner man kan jämföra.
 • Bedöm hur krävande olika arbeten är. Korrigera eventuella löneskillnader som kommer fram. Öppenhet om löner bär frukt om den leds väl.

          Mer information:

 

Information om lönediskriminering

Misstänker du att det diskriminerats mot dig i lönefrågor på grund av ditt kön?

Ta först reda på saken med din chef eller arbetsgivarens
representanter. Arbetstagaren har rätt att få
information om vad hans eller hennes lön grundar sig på.

Be förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige eller någon annan som representerar personalen på din arbetsplats eller representanterna för ditt fackförbund om hjälp.

Du kan även vända dig till jämställdhetsombudsmannen eller
arbetarskyddsmyndigheterna nära dig.

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att få all information angående fallet från din arbetsgivare.

Mer information:

Lönetorget

Vad betalas för arbetet?

Män och kvinnor arbetar till stor del inom olika branscher och med olika arbetsuppgifter. Snutt-, deltids- och lågavlönade jobb har hopats på kvinnorna. Inom olika branscher betalas det ut olika stora löner trots att de kan kräva en lika lång utbildning. I branscher där män är i majoritet är lönerna i genomsnitt högre.

 


Lönerna för de olika yrkena är helhetsinkomster, d.v.s. medelinkomster för heltidsanställda. I dem ingår alla tillägg, men inte semesterersättningar. I uträkningen ingår kommunernas, statens och den privata sektorns löner från 2017 och 2018..

Uppgifterna kommer från Statistikcentralens statistik över lönestrukturer. Vissa av yrkesbeteckningarna har förenklats.


                                

En liten förfrågan om löner

Vet du hurdana löner man betalar inom ditt drömyrke?

Påverkar lönen vilket yrke du söker dig till?

Om du har familj, kommer du att klara dig med den lön som betalas för ditt drömyrke?

En liten förfrågan om löner

Talas det om löner på din arbetsplats?

Skulle du vara redo att berätta om din lön?

Vet du hur mycket din arbetskamrat som har samma eller ett likvärdigt arbete som du tjänar?

En liten förfrågan om löner

Kampanjmaterial

Du kan fritt ladda ned och skicka vidare material för kampanjen Tala om löner.
Nu lyfter vi katten på bordet!

 

Affischerna på finska

    

 

Affischerna på svenska

      

 

Animation på finska (30 sek)

 

Mer information om kampanjen: tasy@stm.fi

Stänga

I genomsnitt får kvinnor på arbetsmarknaden 601 euro mindre i lön i månaden än män.*

Om vi skulle tala om löner vore det lättare att hitta och åtgärda obefogade löneskillnader.

* Uppgifterna baseras på Statistikcentralens Förtjänstinvåindex 2018.